Istota leasingu operacyjnego

Możliwość komentowania Istota leasingu operacyjnego została wyłączona 1

Należy wskazać, iż przebiega on bez udziału firmy leasingowej. Faktem jest, że leasing finansowy jest przede wszystkim leasingiem pośrednim. Poza tym przedmiotem leasingu powinny być jednocześnie dobra konsumpcyjne oraz inwestycyjne.

Inwestycyjne obejmują wielokrotnie rzeczy ruchome, a co za tym idzie liczne nieruchomości. W związku z czym przedmiotem leasingu powinny być zatem określone zespoły środków produkcji, w których to skład wchodzą rzeczy ruchome oraz nieruchome. To właśnie w takich przypadkach ma się do czynienia nie z jedną umową leasingu, mającą jednocześnie przedmiot określonego zbioru rzeczy, jednak z tyloma umowami, z ilu rzeczy (pojedynczych) składa się poszczególny przedmiot leasingu. Nie istnieje więc pojęcie leasingu przedsiębiorstwa jako swoistej umowy na prawie funkcjonującego przedsiębiorstwa. W związku z czym przedmiotem leasingu mogą być poszczególne składniki rzeczowe masy majątkowej firmy mające również rynkową wartość pieniężną. Należy więc pamiętać, iż ten rodzaj leasingu przebiega on bez udziału firmy leasingowej.

Istota leasingu operacyjnego
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Zobacz podobne artykuły:

admin

View all contributions by admin

Similar articles